Beoordeling, rapportage en nabespreking


Bij de uiteindelijke beoordeling van de resultaten van het assessment en bij het opstellen van de assessmentrapportage, combineren wij de resultaten van de verschillende onderdelen van de assessmentdag.

Daarbij nemen wij de vraagstelling als uitgangspunt.
Onze bevindingen en ons advies worden door de psycholoog die verantwoordelijk is voor uw assessment weergegeven in een rapportage.

We maken met u een afspraak voor een telefonische bespreking van deze rapportage.

In dit gesprek krijgt u uitgebreid de gelegenheid om te reageren op de rapportage en daarover vragen te stellen. Deze nabespreking vindt plaats voordat wij advies uitbrengen aan de opdrachtgever. U kunt besluiten om wel of geen toestemming te geven om de rapportage aan de opdrachtgever door te laten sturen.

Lees ook: Vertrouwelijkheid en beroepscode