Hempenius Consultancy is in 1998 opgezet door Franka Hempenius.

In de afgelopen 25 jaar heeft zij in samenwerking met het Instituut Kader Opleiding talloze (brandweer)mensen getest en loopbaanadviezen gegeven. Ook heeft zij vele scholieren en studenten geadviseerd en begeleid bij het kiezen van hun vervolgopleiding. En aan het einde van de loopbaan kijkt zij samen met u naar de mogelijkheden om het leven tijdens de pensionering zinvol, inspirerend en stimulerend in te richten.

Afhankelijk van de vraagstelling gaat zij samen met de kandidaten op onderzoek, hetgeen uitmondt in een heldere en concrete schriftelijke psychologische rapportage met een duidelijk advies. Of in een duidelijk stappenplan waarbij u weet wat u wilt en hoe u dit kunt bereiken.

Franka Hempenius studeerde Persoonlijkheidspsychologie en Psychodiagnostiek aan de Rijksuniversiteit Leiden.
Zij is gespecialiseerd in Arbeids- en Organisatiepsychologie.

Zij is aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en is gekwalificeerd als
Registerpsycholoog NIP / Arbeid & Organisatie. Zij hanteert de beroepscode van het NIP die garant staat
voor een zorgvuldige selectie en afname van de tests.

Cliënten noemen haar vaak:

Betrokken

Meedenkend

Empathisch

Doelgericht

Grondig

Analytisch