De testdag

U ontvangt een uitnodiging om deel te nemen aan het assessment.
Dit duurt een hele dag en wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van één van onze psychologen.

In de uitnodiging treft u de starttijd en de ingeschatte eindtijd aan.

Uw assessmentprogramma zal uit verschillende onderdelen bestaan: een interview, tests en vragenlijsten.

De exacte invulling hangt af van de specifieke vraagstelling.
De testdag begint met een korte kennismaking en uitleg over de gang van zaken.

Gedurende de testdag zult u regelmatig in de gelegenheid gesteld worden om even te pauzeren.
Van 12.30 tot 13.30 uur wordt er gezamenlijk uitgebreid geluncht.

Capaciteitentests
Het is gebruikelijk dat ook capaciteitentests (intelligentietests) deel uitmaken van uw assessment.
Met behulp van deze tests kunnen wij inzicht krijgen in uw werk- en denkniveau. Hierbij kunt u denken aan tests met woorden, figuren, cijfers, etc.
Daarmee kunnen we onder andere uw abstract analytisch vermogen, uw verbaal redeneervermogen, uw cijfermatig-, ruimtelijk- of bijvoorbeeld uw technisch inzicht in kaart brengen.
Voordat u een intelligentietest gaat maken, leggen wij goed uit wat de bedoeling is.

Aan deze tests is altijd een tijdslimiet verbonden. Het is de bedoeling dat u binnen de tijd zoveel mogelijk juiste antwoorden geeft.
Voordat u met de test begint, krijgt u de mogelijkheid om te oefenen met een aantal voorbeeldopgaven.

Vragenlijsten
Vragenlijsten maken eveneens deel uit van het psychologisch onderzoek.

Op grond van vragenlijsten worden uw eigenschappen in kaart gebracht.
Uiteraard is het daarbij in uw eigen belang om een realistisch beeld te scheppen.
Er wordt gebruik gemaakt van verschillende typen vragenlijsten, die persoonlijkheidseigenschappen en normen, waarden of motivatie van de geteste persoon meten.
Het invullen van deze vragenlijsten varieert in duur van een half uur tot een uur. Meestal krijgt u een aantal vragenlijsten voorgelegd.

Interview
Op de dag van het assessment zal er een interview plaatsvinden met de psycholoog die verantwoordelijk is voor de uitvoering van en de rapportage over uw assessment.
In het interview leren wij u graag persoonlijk nader kennen en komen onder andere uw studie- en arbeidsverleden, wensen en ambities en motivatie om een bepaalde functie uit te oefenen aan de orde.

Daarnaast is er uiteraard ook ruimte voor vragen van uw kant.
Aan het eind van dit persoonlijke gesprek prikt u met deze psycholoog een datum waarop u telefonisch contact opneemt.

Tijdens dit telefonische gesprek wordt de inhoud van de rapportage aan u voorgelezen en toegelicht.

U beslist dan of het rapport aan de opdrachtgever verzonden mag worden.
Indien u akkoord gaat met het versturen van het rapport, ontvangt u zelf ook een kopie.

Praktijksimulaties
Tijdens het interview kunnen eveneens praktijkopdrachten worden gegeven.
Met behulp van simulaties worden situaties uit de werkelijkheid nagebootst met als doel inzicht te krijgen in specifieke vaardigheden, zoals leidinggeven of onderhandelen. Soms heeft de simulatie de vorm van een rollenspel.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.
Uiteraard kunt u ook op de dag van het assessment en in het persoonlijk gesprek met de psycholoog uw vragen kwijt.

Lees ook: Beoordeling, rapportage en nabespreking