Main menu
StudieloopbaankeuzeOpzet van het studiekeuze onderzoek

Opzet van het studiekeuze onderzoek


“Nadat we de uitslag van het studiekeuze onderzoek hadden gekregen, ben ik serieuzer gaan werken voor mijn eindexamen, want ik had nu een goed beeld welke kant ik op wilde. Ik wist ook beter wat ik zeker niet wilde.”


Voor het studiekeuze onderzoek maken we een keuze uit verschillende tests en vragenlijsten, afhankelijk van de vraagstelling.
Meest gebruikt zijn de volgende tests:

• Een intelligentietest/capaciteitentest


Deze geeft informatie over het opleidingsniveau/intellectuele capaciteiten. Dit is een waardevol onderdeel van het programma, omdat we zo een duidelijk beeld krijgen van je sterke en minder sterke kanten voordat je met een opleiding begint. Maar ook als het niet zo goed gaat in een opleiding kan deze test nuttige informatie geven.

• Persoonlijkheidsvragenlijsten


hand en pen1 Op basis van verschillende vragenlijsten worden je persoonlijkheidseigenschappen, normen, waarden en motivatie in kaart gebracht. Dit geeft een goed inzicht in jou als persoon, wat jou drijft en wat wel en niet goed past qua opleiding en werk(veld).

• Beroepeninteressetests


Beroepeninteressetests geven een goede indruk van jouw belangstelling voor verschillende beroepen en werkterreinen. Hiermee kan bijvoorbeeld ook duidelijk worden of je op de goede weg zit qua opleidings- of beroepskeuze.

• Persoonlijkheidstest speciaal gericht op de studiesituatie


Zo krijgen we een beeld van je eigenschappen, die tijdens je studie van belang zijn. Kortom, we brengen je studiegedrag in kaart.

• Persoonlijk gesprek


Op de dag(delen) hebben we ook verschillende gesprekken. De thema’s die hierbij aan de orde komen hebben meestal betrekking op je interesses, wensen, motivatie en ambitie. Eventuele bijzonderheden die tijdens de dag naar voren zijn gekomen, kunnen ook al worden besproken.

Studiekeuze onderzoek: deskundige match en check


foto mapjes klein 1In de persoonlijke benadering en begeleiding zit het grootste verschil met de tests en vragenlijsten die je misschien via school of internet hebt ingevuld. Want hoe verder na het invullen? Weet je dan precies wat je wilt en hoe dit aan te pakken? De ervaring is dat dat niet zo is.
Hier kan het studiekeuze onderzoek je dus bij helpen. De persoonlijke aandacht en de individuele gesprekken zijn specifiek gericht op wat jij belangrijk vindt en wat jouw wensen en dromen zijn. Samen met wat er uit de tests naar voren komt, geeft dit een duidelijk beeld van wat er wel en niet bij je past. Je hoeft bovendien niet alleen of met je ouders/verzorgers te overdenken wat je moet met de uitslagen, maar je bent verzekerd van gespecialiseerde hulp.

Lees meer over het verloop van een testdag via deze link.

Voor meer informatie over de kosten, lees ook: Kosten van de onderzoeken

Informatie over tests voor het studiekeuze onderzoek


Meer informatie over tests is te vinden op de website van het NIP: psynip.nl/cotan. De beroepscode en de Algemene Standaard Testgebruik zijn hier ook te vinden: www.psynip.nl.