“Nadat we de uitslag van het studiekeuze onderzoek hadden gekregen, ben ik serieuzer gaan werken voor mijn eindexamen, want ik had nu een goed beeld welke kant ik op wilde. Ik wist ook beter wat ik zeker niet wilde.”


Studiekeuze onderzoek: deskundige match en check

In de persoonlijke benadering en begeleiding zit het grootste verschil met
de tests en vragenlijsten die je misschien via school of internet hebt
ingevuld. Want hoe verder na het invullen? Weet je dan precies wat je
wilt en hoe dit aan te pakken? De ervaring is dat dat niet zo is.
Hier kan het studiekeuze onderzoek je dus bij helpen. De persoonlijke
aandacht en de individuele gesprekken zijn specifiek gericht op wat jij
belangrijk vindt en wat jouw wensen en dromen zijn. Samen met wat er uit
de tests naar voren komt, geeft dit een duidelijk beeld van wat er wel
en niet bij je past. Je hoeft bovendien niet alleen of met je
ouders/verzorgers te overdenken wat je moet met de uitslagen, maar je
bent verzekerd van gespecialiseerde hulp.

Voor het studiekeuze onderzoek maken we een keuze uit verschillende tests
en vragenlijsten, afhankelijk van de vraagstelling.
Meest gebruikt zijn de volgende tests:

• Een intelligentietest/capaciteitentest

Deze geeft informatie over het opleidingsniveau/intellectuele
capaciteiten. Dit is een waardevol onderdeel van het programma, omdat we
zo een duidelijk beeld krijgen van je sterke en minder sterke kanten
voordat je met een opleiding begint. Maar ook als het niet zo goed gaat
in een opleiding kan deze test nuttige informatie geven.

• Persoonlijkheidsvragenlijsten

Op basis van verschillende vragenlijsten worden je
persoonlijkheidseigenschappen, normen, waarden en motivatie in kaart
gebracht. Dit geeft een goed inzicht in jou als persoon, wat jou drijft
en wat wel en niet goed past qua opleiding en werk(veld).

• Beroepeninteressetests

Beroepeninteressetests geven een goede indruk van jouw belangstelling
voor verschillende beroepen en werkterreinen. Hiermee kan bijvoorbeeld
ook duidelijk worden of je op de goede weg zit qua opleidings- of
beroepskeuze.

• Persoonlijkheidstest speciaal gericht op de studiesituatie

Zo krijgen we een beeld van je eigenschappen, die tijdens je studie van
belang zijn. Kortom, we brengen je studiegedrag in kaart.

• Persoonlijk gesprek

Op de dag(delen) hebben we ook verschillende gesprekken. De thema’s die
hierbij aan de orde komen hebben meestal betrekking op je interesses,
wensen, motivatie en ambitie. Eventuele bijzonderheden die tijdens de
dag naar voren zijn gekomen, kunnen ook al worden besproken.

Lees meer over:
de investering

Meer informatie over tests is te vinden op de website van het NIP: psynip.nl/cotan.
De beroepscode en de Algemene Standaard Testgebruik zijn hier ook te
vinden: www.psynip.nl.