Main menu
StudieloopbaankeuzeVertrouwelijkheid en beroepscode

Vertrouwelijkheid en beroepscode

Wij verzekeren u een volstrekt vertrouwelijke behandeling van uw gegevens.
Pas als u daarvoor expliciet toestemming geeft, verstrekken wij de assessmentrapportage aan de opdrachtgever, nadat wij deze eerst met uzelf uitgebreid doorgesproken hebben.

Wij vernietigen uw persoonlijke gegevens na 2 jaar.

Onze psychologen zijn allemaal lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Daarmee zij wij in ons werk gehouden aan de door deze beroepsvereniging opgestelde gedragscode.

Wanneer u onverhoopt van mening bent dat u onrechtvaardig of incorrect behandeld bent, dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan de betrokken psycholoog.

Mocht u hierna nog bezwaren hebben dan kunt u zich met uw klacht richten tot het Bureau van het NIP, www.psynip.nl.

Voor meer informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, verwijzen wij u graag naar het privacyreglement.