Waarom een assessment?

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat psychologisch onderzoek één van de beste manieren is om te voorspellen hoe iemand een bepaalde functie zal vervullen.
De assessmentmethodiek heeft wat dat betreft een veel hogere voorspellende waarde dan een (reeks van) sollicitatiegesprekken.
Daarom wordt bij de selectie van brandweerpersoneel onder andere gebruik gemaakt van assessments.

De opdrachtgever heeft als doel om door middel van het assessment te beoordelen of de kandidaat beschikt over de kennis, capaciteiten en instelling om een bepaalde functie goed te vervullen. Zowel opdrachtgever als kandidaat hebben er belang bij dat het onderzoek zo zorgvuldig mogelijk wordt uitgevoerd.

Als u deel gaat nemen aan een assessment is het van belang te weten wat een assessment inhoudt, wat u kunt verwachten tijdens een testdag, hoe de rapportage tot stand komt en wat uw rechten en beroepsmogelijkheden zijn.

Lees ook: Voorbereiding op het assessment